องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


  ภาพโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประ...
      

  ภาพการรับซื้อขยะของธนาคารขยะบ้านกุดโง้งหน้าบ้านหน้...
      

เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2561  บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่  4  ตำบ...

  ภาพการรับซื้อขยะของธนาคารขยะบ้านกุดโง้งหน้าบ้านหน้...
      

บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่  4  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ... 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พ.ศ.2560)
เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552