องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


  ภาพโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราช...
       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชิน...
  ภาพโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ตามหลั...
       และการทำนาข้าวถือเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยและโครงการ การทำนาแบบประณีตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ...
  ภาพกิจกรรมดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู...
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือ...


 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พ.ศ.2560)
เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้ชริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552