องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพโครงการสร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มสตรี ปี 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองและบ้านกุดโง้ง  ได้ดำเนินโครงการสร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มสตรี  ปี  2559  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้คนกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพเสริมในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีทางหนึ่ง  ณ  หอประชุมองค์การบริหารสวนตำบลบุ่งคล้า  ในระหว่งวันที่  27-29  กรกฏาคม  2559  ที่ผ่านมา