องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2560      ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปรายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบท้าย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิ์มารับเงินโดยพร้อมเพรียงกัน