องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพการรับซื้อขยะของธนาคารขยะบ้านกุดโง้งหน้าบ้านหน้ามอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2561  บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่  4  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการโครงการธนาคารขยะหน้าบ้านหน้ามอง  ภายใต้โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบบริหารจัดการขยะ  โดยจะดำเนินการรับซื้อขยะทุกวันที่  15  ของทุกๆเดือน