องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมการรับซื้อขยะตามโครการธนาคารขยะหน้าบ้านหน้ามอง บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2562


เมื่อวันที่  15  มกราคม  2562  บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่  4  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ   คณะกรรมการโครงการธนาคารขยะหน้าบ้านหน้ามอง  ภายใต้โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบบริหารจัดการขยะได้ดำเนินการรับซื้อขยะจากสมาชิกทุกวันที่  15  ของทุกๆเดือน