องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด (10ลบ.ม/ชม) บ้านบุ่งคล้า บ้านหัวนา บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3,11,12,8,7

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน  ขนาด  (10ลบ.ม/ชม)  บ้านบุ่งคล้า  บ้านหัวนา  บ้านโนนแดง  หมู่ที่  3,11,12,8,7  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ  งบประมาณ  1,000,000  บาท  ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ในราคาชุดละ  1,000  บาท  โดยกำหนดซื้อ/ยื่นซองสอบราคาในวันที่  17  กรกฏาคม  2558 - 27  กรกฏาคม  2558  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้าย

    เอกสารประกอบ ประกาศโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด (10ลบ.ม/ชม) บ้านบุ่งคล้า บ้านหัวนา บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3,11,12,8,7
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ค. 2558