องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เรียกเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2558  ระหว่างวันที่  1-15  สิงหาคม  2558  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ค. 2558