องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลบุ่งคล้าทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  สมัยสามัญ  ครั้งที่  2  ประจำปี  2558  ในวันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป  และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ตามวัน  เวลา  และสถานที่กำหนดข้างต้น

    เอกสารประกอบ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2558