องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  2  ประจำปี  2560  เพื่อพิจารณาข้อาชการที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าพร้อมทั้งรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562  ไตรมาสที่1และ2  ในวันที่10  เมษายน  2560  เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุม  พร้อมเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลบุ่งคล้า  ตามวันและเวลาดังล่าว

     เอกสารประกอบ ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2560