องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลบุ่งคล้าทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  สมัยสามัญ  ครั้งที่  2  ประจำปี  2560  ในระหว่างวันที่  1-15  เมษายน  2560   มีกำหนดระยะเวลา  15  วัน พร้อมประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า   สมัยสามัญ  ครั้งที่  2  ประจำปี  2560  ตามวันเวลาสถานที่กำหนดข้างต้น
     เอกสารประกอบ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2560