องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องการรับมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  จำนวน  2  อัตรา  ประกอบด้วย

     1.  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ                     จำนวน     1   อัตรา

      2.  ตำแหน่งคนงานทั่วไป                               จำนวน     1   อัตรา

โดยได้รับค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)เริ่มต้นขั้นต่ำ(9,000  บาท/เดือน)และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกำหนด

    ผู้ประสงค์จะมัครขอรับและยื่นใบสมัครและขอรับเอกสารหลักฐานด้วนตนเองได้ท่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เลขที่  9  หมู่  8  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่  15-23  พฤศจิกายน  2560  ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โทร  044-871161  โทรสาร  044-871060  หรือทางเว็ปไซด์  WWW.abtbungkla.go.th  รายละเอียดตามเอกสานแนบท้ายประกาศนี้

     เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องการรับมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2560