องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญสมัยแรก

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองคืการบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า   ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  สมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.  2561  ในวันที่  24  มกราคม  2561  ตั้งแต่เวลา  09.30  น.  เป็นตันไป  จึงขอเรียนเชิย  กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ตามวันและเวลาดังกล่าว 

     จึงแจ้งประชาสัมพันธืให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญสมัยแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2561