องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


สประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งงคล้า สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

 ตามหนังสือที่อ้างอิง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้จัดส่งประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งงคล้า สมัยสามัญ สมัยที่2  ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวได้กำหนดห้วงประชุม ระหว่างวันที่ 10-24 มกราคม 2561 มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน นั้น

          บัดนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จึงขอเชิญท่านประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัย2  ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 24 เมษายน  2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ตามวันและเวลาดังกล่าว

             เอกสารประกอบ สประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งงคล้า สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2561