วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบุ่งคล้า ม.3-บ้านศรีษะกระบือ ม.1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-057 สายบ้านบุ่งคล้า-บ้านศรีษะกระบือ หมู่ ที่ 3 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(แอสฟัลต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 (สายลำห้วยกุดแหลมฝั่งขวาถึงท่อลอดเหลี่ยม) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคันคลองบ่อใต้ หลังเหตุอุทกภัย บ้านโนนหัวนา หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบุ่งคล้า-บ้านศรีษะกระบือ หลังเหตุอุทกภัย บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายคันคลองเทา หลังเหตุอุทกภัย จำนวน 2 ช่วง บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม (เพื่อบริการประชาชน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง