วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายลำห้วยกุดแหลม บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำบายศรี พร้อมประดับตกแต่งรถยนต์ที่ใช้ประกอบขบวนแห่บายศรี ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท์และเก้าอี้ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 (ช่วงโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 รหัสสายทาง ชย.ถ.99-001 บ้านขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า(ช่วงโค้งลำห้วยหลัวเชื่อมบ้านหนองฉิม) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 สายบ้านขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า (เข้าหมู่บ้านหนองฉิม) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง