วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดตาลเดี่ยว-โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-047 หมู่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายลำห้วยกุดแหลม บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำบายศรี พร้อมประดับตกแต่งรถยนต์ที่ใช้ประกอบขบวนแห่บายศรี ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท์และเก้าอี้ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง