องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและขั้นตอนการฝึกซ้อม...[วันที่ 2022-06-25][ผู้อ่าน 24]
 
  ประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local ...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 27]
 
  บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนพิษส...[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 18]
 
  Kick off...15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน d...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 13]
 
  ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนภายในตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับก...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 22]
 
  ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาอ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2565[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 68]
 
  อบต.บุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมโครงการทักษะอาชีพการเลี้ยง...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 24]
 
  26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการกับผู้นำท้องที่ ท้อ...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระนางเจ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 18]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23