องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]65
2 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัย [ 6 ต.ค. 2564 ]51
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]46
4 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2564 ]62
5 ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]63
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป [ 9 มิ.ย. 2564 ]62
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 9 มิ.ย. 2564 ]65
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 9 มิ.ย. 2564 ]71
9 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]42
10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]51
11 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 30 มี.ค. 2564 ]64
12 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 30 มี.ค. 2564 ]75
13 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 มี.ค. 2564 ]61
14 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 มี.ค. 2564 ]56
15 ขอนุมัติเปิดประชุม สมันวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]51
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]61
17 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]57
18 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 20 ม.ค. 2564 ]44
19 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 22 ธ.ค. 2563 ]54
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ธ.ค. 2563 ]83
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8