องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) [ 3 ก.ค. 2567 ]3
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น ประจำปี 2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]10
3 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ [ 11 มิ.ย. 2567 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๙-๐๕๗ สายบ้านบุ่งคล้า-บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ ๓ บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๑๔,๐ [ 13 พ.ค. 2567 ]19
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๙-๐๕๗ สายบ้านบุ่งคล้า-บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ ๓ บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๑๔,๐๒๓ ตารางเมตร องค์กา [ 29 เม.ย. 2567 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ [ 25 เม.ย. 2567 ]27
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๙-๐๕๗ สายบ้านบุ่งคล้า-บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ ๓ บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๑ [ 24 เม.ย. 2567 ]10
8 แก้ไขประกาศสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ [ 23 เม.ย. 2567 ]10
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2567 ]9
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]16
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]22
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการจมน้ำในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ปี ๒๕๖๗ [ 26 มี.ค. 2567 ]17
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ [ 8 มี.ค. 2567 ]19
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี ๒๕๖๗ [ 23 ก.พ. 2567 ]17
15 การยกระดับปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) [ 23 ก.พ. 2567 ]21
16 รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]21
17 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 31 ม.ค. 2567 ]15
18 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 ม.ค. 2567 ]14
19 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 17 ม.ค. 2567 ]16
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12