องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ดำเนินการตามแนวทางยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย [ 10 มิ.ย. 2565 ]13
2 26 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 9 มิ.ย. 2565 ]12
3 ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 29 พ.ค. 2565 ]20
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 29 เม.ย. 2565 ]36
5 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]27
6 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(6เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]40
7 รายงานผลสถิติประมาณการประชาชนผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบุง่คล้า ประจำปี2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]39
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2565 ]38
9 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]34
10 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่อยงาน [ 23 มี.ค. 2565 ]35
11 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 17 มี.ค. 2565 ]31
12 ศพด.อบต.บุ่งคล้าประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]38
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gifft policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]37
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]30
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]30
16 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]34
17 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 พ.ย. 2564 ]39
18 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 14 ต.ค. 2564 ]23
19 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 6 ต.ค. 2564 ]36
20 การจัดการองค์ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 1 ต.ค. 2564 ]158
 
หน้า 1|2|3|4|5|6