องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 579 รายการ [ 19 ก.ย. 2566 ]21
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 579 รายการ [ 11 ก.ย. 2566 ]17
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]13
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง (เพิ่มเติมเฉพาะราย) [ 29 ส.ค. 2566 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ส.ค. 2566 ]39
6 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 16 ส.ค. 2566 ]7
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2566 ]7
8 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]10
9 ประกาศ อบต. เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2566 ]10
10 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]10
11 โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]14
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้่งก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดตาลเดี่ยว-โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-047 หมู่ที่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูม [ 14 มิ.ย. 2566 ]12
13 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 3 พ.ค. 2566 ]16
14 รายงานรายงานละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]18
15 รายงานรายงานละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 รอบ 6 เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]17
16 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 5 เม.ย. 2566 ]17
17 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 5 เม.ย. 2566 ]14
18 แบบสรุปรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]14
19 รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]13
20 ข้อมูลการรับเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9