องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 22 มี.ค. 2566 ]11
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2566 ]9
3 แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 28 ก.พ. 2566 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2566 ]8
5 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ม.ค. 2566 ]11
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 3 ต.ค. 2565 ]41
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]87
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ดำเนินการตามแนวทางยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย [ 10 มิ.ย. 2565 ]107
9 26 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 9 มิ.ย. 2565 ]94
10 ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 29 พ.ค. 2565 ]114
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 29 เม.ย. 2565 ]174
12 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]140
13 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(6เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]159
14 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 5 เม.ย. 2565 ]6
15 รายงานผลสถิติประมาณการประชาชนผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบุง่คล้า ประจำปี2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]157
16 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2565 ]156
17 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]153
18 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่อยงาน [ 23 มี.ค. 2565 ]115
19 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 17 มี.ค. 2565 ]109
20 ศพด.อบต.บุ่งคล้าประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]107
 
หน้า 1|2|3|4|5|6