องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

    รายละเอียดข่าว

📣📣📣ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่คล้า
จะทำการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ