องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพการประชุมสภาสมัยครั้งที่ 1/2557


องค์การบริหารส่วนตำลบุ่งคล้า  ได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยครั้งที่  1/2557  เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการต่างๆ  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์   2557ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำลบุ่งคล้า 
2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09