องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2557


นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าพร้อมคณะผุ้บริหาร  นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม  2557 เมื่อวันที่ 5  มีนาคม   25567  ที่ผ่านมา
2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09