องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558     ที่ผ่านมาท่านนายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ทำพิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้รับงบประมาณในการช่วยเหลือซ่อมแซมก่อสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส  จำนวน  2  หลังๆละ  20,000 บาท  จากสำนักงานกาดชาดจังหวัดชัยภูมิผ่านทางอำเภอเมืองชัยภูมิ  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสในตำบลบุ่งคล้า  จำนวน  2  หลัง  ดังนี้ ( 1.)  บ้านนายสมเกียรติ   แซ่เลี้ยว   ไม่มีบ้านเลขที่  หมู่ที่  11 ( 2.)  บ้านนายมานพ   เงินประมวล   บ้านเลขที่  416  หมู่ที่  12 

 

 

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09