องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์


วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกหญ้าเนเปียร์ ร่วมกับ นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำนัน ผู้นำชุมชน ร่วมกันปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านจิตอาสาต้านภัยแล้ง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์หญ้าจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09