องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพการดำเนินงานจัดเก็บภาสำหรับรถเกี่ยวข้าว


ภาพคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินแจ้งผุ้ประกอบการที่นำรถเกี่ยวข้าวมาให้บริการในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้าต้องมาลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการทุกราย ค่าภาษีสำหรับใบอนุญาต 1,000 บาท ต่อรถ 1 คัน
2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09