องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพการดำเนินงานจัดเก็บภาสำหรับรถเกี่ยวข้าว


ภาพคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินแจ้งผุ้ประกอบการที่นำรถเกี่ยวข้าวมาให้บริการในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้าต้องมาลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการทุกราย ค่าภาษีสำหรับใบอนุญาต 1,000 บาท ต่อรถ 1 คัน
2023-03-14
2023-01-09
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27