องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ปีงบประมาณ 2562


กิจกรรมโครงการติดตามดูแลผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ปีงบประมาณ 2562

-อบรมเชิงปฏิบัติการ CG. ดุแลผู้ป่วยและผู้ด้อยโอากาสในชุมชน

-เยี่ยมติดตามการดูแลผู้ป่วย LTC ทุกเดือน

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09