องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


บริการทำหมันสุนัขและแมว


วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อบต.บุ่งคล้าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดตาลเดี่ยว

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09