องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อร่างพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2554
2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09