องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


จัดหาอาหารและถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัว


อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดหาอาหารและถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัว ตามมาตรการป้องกันและคงบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09