องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดหาอาหาร/ถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดหาอาหาร/ถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09