องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า(ครั้งแรก) 7 มกราคม 2565


วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า(ครั้งแรก) และได้ดำเนินการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ และดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยชุดตรวจ ATK

2022-01-07
2022-01-04
2022-01-03
2021-12-29
2021-12-28
2021-12-24
2021-12-20
2021-12-20
2021-12-16
2021-12-16