องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ตรวจคัดกรองโควิดเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มทำงานช่วงเทศกาลปีใหม่


วันที่ 4 มกราคม 2565 อบต.บุ่งคล้าร่วมกัน รพ.สต.บุ่งคล้า ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.บุ่งคล้า ด้วยชุดตรวจ Repid Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังเทศกาลปีใหม่

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09