องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ตรวจคัดกรองโควิดเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มทำงานช่วงเทศกาลปีใหม่


วันที่ 4 มกราคม 2565 อบต.บุ่งคล้าร่วมกัน รพ.สต.บุ่งคล้า ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.บุ่งคล้า ด้วยชุดตรวจ Repid Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังเทศกาลปีใหม่

2022-01-07
2022-01-04
2022-01-03
2021-12-29
2021-12-28
2021-12-24
2021-12-20
2021-12-20
2021-12-16
2021-12-16