องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดบ้านขวาน้อย หมู่1,10


วันที่ 28 ธันวาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า นำโดยคณะผู้บริหาร อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับประชาชนบ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1,10 จัดกิจกรรม Big cleaning ทำความสะอาดบริเวณถนนรอบหมู่บ้าน

2022-05-04
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-16
2022-04-14
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08