องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อม 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่


วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า จัดประชุม อปพร เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งด่าน 7 วัน อันตราย สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่

2022-05-04
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-16
2022-04-14
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08