องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านสัมพันธ์ ม.9


วันที่ 20 ธันวาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9 จัดกิจกรรมตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส เพื่อปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส

2022-05-04
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-16
2022-04-14
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08