องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 1 ครัวเรือน 1 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต


 

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัด อบต.บุ่งคล้า และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 1 ครัวเรือน 1 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีการพัฒนาตนเองและครอบครัวในการประกอบอาชีพ

 

2022-05-04
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-16
2022-04-14
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08