องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 พร้อมมอบชุดอุปโภค บริโภค และชุดเครื่องนอน


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ,สจ.วิววิกา กล้าแท้ ,นางชนาภา สุภักดี ปลัด อบต.บุ่งคล้า ,เจ้าหน้าที่ อบต.บุ่งคล้า และผู้นำชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 พร้อมมอบชุดอุปโภค บริโภค และชุดเครื่องนอน

2022-05-04
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-16
2022-04-14
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08