องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ประชุมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอ หัวหน้าทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมร่วมกับทีมงานฯ เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

2022-05-04
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-16
2022-04-14
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08