องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในตลาดนัดยิ่งเจริญ


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในตลาดนัดยิ่งเจริญ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล กิจการตลาดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2022-05-04
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-16
2022-04-14
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08