องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนอกสถานที่


อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09