องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมbig cleaning สถานที่พักสังเกตอาการ หลังจากน้ำท่วม


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 อบต.บุ่งคล้า จัดกิจกรรม Big cleaning โรงเรียนบ้านหนองฉิม ที่จัดตั้งเป็นสถานที่พักสังเกตอาการ (local quarantine)ตำบลบุ่งคล้า หลังจากน้ำท่วม

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09