องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนน้ำท่วมขัง


วันที่ 27 ตุลาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 11 จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนน้ำท่วมขังโดยวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำได้อยู่ในช่วง 0.7-5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ได้มอบสารปรับปรุงสภาพน้ำที่ท่วมขัง (พ.ด.6 ) จำนวน 50 ซอง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเพื่อนำไปใช้ในการลดปัญหากลิ่นเหม็นบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นต่อไป

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09