องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


รับมอบของบริจาคจาก เครือเจริญกรุ๊ปชัยภูมิ จำกัด


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า รับมอบน้ำดื่มจำนวน100แพ็ค และเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับใช้ในสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ตำบลบุ่งคล้า (Local Quarantine) จาก เครือเจริญกรุ๊ปชัยภูมิ จำกัด

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09