องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนวน 22 ราย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และต้องกักตัวอีกจำนวน 14 วัน จำนวน 2 ราย


19 ก.ค.2564 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนวน 22 ราย (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง,สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน,ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และต้องกักตัวอีกจำนวน 14 วัน จำนวน 2 ราย

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09