องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าและโรงเรียนบ้านขวาน้อย เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันโรคโควิด-19


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าและโรงเรียนบ้านขวาน้อย เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันโรคโควิด-19

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09