องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) ตำบลบุ่งคล้า นำโดย นางสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วย สสอ.เมืองชัยภูมิ อบต.บุ่งคล้า รพ.สต.บุ่งคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09