องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ได้ทำการปลุูกต้นพญาเสือโคร่งตามกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 บริเวณถนนสายบ้านหนองฉิม-บ้านโนนหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09