องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออบัติใหม่ อุบัติซ้ำ


วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวทางการป้องกันโรคติดต่อ พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานราชการ และหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09