องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่หนองตาดำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 13 มกราคม 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนายวสันต์ กล้าแท้ นายก อบต.บุ่งคล้า ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั้ง12หมู่บ้าน  เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่หนองตาดำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบุ่งคล้า

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09