องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า แถลงนโยบายต่อสภาฯ และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 12 มกราคม 2565 นายวสันต์ กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09