องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ตัดแต่งกิ่งไม้ตามข้างถนนเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเกิดความสะดวกและมีความปลอดภัย


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ออกตัดแต่งกิ่งไม้ตามข้างถนนเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเกิดความสะดวกและมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09